Uggerby Borgerforening

Uggerby Borgerforening blev etableret 1. oktober 1964. og har det formål at varetage Uggerby by og omegns interesser.
Borgerforeningen er samlingspunktet hvor borgerne kan mødes til gensidig gavn og glæde for hinanden. 
Til dette formål blev Borgernes Hus erhvervet, og kan ikke anvendes til andre formål, uden generalforsamlingens samtykke.

Borgerforeningens bestyrelse varetager foreningens interesser og arrangerer for eksempel foredrag og selskabelige sammenkomster. Huset danner desuden ramme for bl.a. badminton og sidst et loppemarked som var en stor succes.

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt og er åben for alle gamle og nye medlemmer. Her vælges medlemmerne til bestyrelsen og formanden gennemgår Året der gik, økonomisk status og fremtidige planer.

Gode ideer til arrangementer modtages gerne hele året af bestyrelsen. Medlemsskab tegnes 1 gang årligt i starten af året. Er du tilflytter eller ønsker du bare medlemsskab på andre tidspunkter af året, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Som medlem optages enhver, der er fyldt 18 år.

Borgenes Hus kan lejes klik her til private sammenkomster se vedtægter.

Et evt. overskud fra borgerforeningens arrangementer overføres til nye arrangementer, som kommer medlemmerne til gode.